Persondatapolitik

Som led i indgåelse af en aftale om udførelse af bygge- og anlægsopgaver behandler Erik Andersen ApS, Stæremosen 28-30, 3250 Gilleleje, telefon 48300381, CVR nr. 50 49 48 10 som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende Dem.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for Dem.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet Deres samtykke. Dette vil De være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

Deres personoplysninger vil – kun ved behov – blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere med henblik på at aftalen med Dem kan realiseres.

Erik Andersen ApS vil opbevare/gemme Deres personoplysninger i forhold til gældende lovgivningskrav, bl.a. i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav. Ligeledes vil vi lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningerne.

Vi gør Dem opmærksom på, at De har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Erik Andersen Aps behandler om dem:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • Retten til dataportabilitet

De har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis De mener, at Erik Andersen ApS ikke behandler Deres personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

De kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk